NFZ

Regulamin pobytu pacjenta NFZ
Sanatorium Uzdrowiskowe Holtur Sp. z o.o.

Dotyczy pobytu pacjenta leczniczego NFZ

 • Pacjent przebywa w Sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym w ramach turnusu ogólno-sanatoryjnego.
 • Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzonego przez Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Każda osoba przybywająca do sanatorium podlega obowiązkowi meldunkowemu w recepcji.
 • Po przybyciu do Sanatorium Pacjent przedkłada;
  – skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
  – dowód tożsamości
  – aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • Przy przyjęciu Pacjent otrzymuje Kartę Pacjenta.
 • W przypadku wcześniejszego przyjazdu, Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Osoby, które chcą przyjechać do uzdrowiska dzień przed rozpoczęciem turnusu, MUSZĄ DOKONAĆ WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI POKOJU.

I. Pokoje i ich rezerwacja:

 • Do dyspozycji kuracjuszy nasze Sanatorium oddaje pokoje:
  o 1 osobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego
  o 2 osobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego
  o 3 osobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego
  o 2 – 3 – osobowe studio – dwa pokoje ze wspólnym węzłem higieniczno-sanitarnym
  Oznacza to, że nie wszyscy kuracjusze zostaną zakwaterowani w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
 • W związku z kierowaniem przez NFZ na pobyty sanatoryjne dużej ilości małżeństw, Zarząd Spółki informuje, że pacjenci kierowani na pobyty sanatoryjne mają zapewnione – zgodnie z kontraktem z NFZ – miejsce w pokojach hotelowych a nie samodzielne pokoje. W przypadku braku miejsc w pokojach dwuosobowych małżeństwa, które takich miejsc nie otrzymały ( z powodu ograniczonej ich ilości), będą kierowane oddzielnie na miejsca w pokojach trzyosobowych (odpowiednio męskich i damskich ) według wskazań pracownika sanatorium w recepcji.
 • Osoby przebywające w sanatorium zobowiązane są do uiszczenia opłaty za pobyt najpóźniej do 5 dni od przyjazdu w recepcji.
 • Dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ pobyt w Sanatorium liczony jest od dnia wskazanego w skierowaniu od godziny 14:00. do ostatniego dnia turnusu wskazanego w skierowaniu do godziny 10:00.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 • Na terenie sanatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i korzystania z innych używek.
 • Odwiedziny trwają do godz. 22:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

II. Odpowiedzialność kuracjusza;

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych sanatorium, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób według poniższego cennika.
 • Zniszczenie powierzchni ścian, uszkodzenie/zbicie: umywalki, muszli WC, kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience itp.- odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz naprawy.
 • Uszkodzenie/zalanie łóżka – 400.00zł
 • Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi, w tym odbiornika TV – odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu produktu.
 • Brak lub stłuczenie naczyń stołowych będących na wyposażeniu pokoju hotelowego – zgodnie z ceną zakupu nowych naczyń.
 • Za zniszczenie lub brak:
  materac – 400.00zł
  kołdra – 100.00zł
  poduszka – 50.00zł
  koc – 40.00zł
  prześcieradło – 15.00zł
  poszwa – 30.00zł
  poszewka – 15.00zł
  ręcznik – 20.00zł
  krzesło – 50.00 zł
  zgubienie klucza do drzwi wejściowych do pokoju – 100.00zł
  pilot do TV – 50.00 zł
  czajnik – 80.00 zł
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 • Wszystkie usterki należy zgłaszać w recepcji.

III. Sanatorium jest zobowiązane zapewnić:

 1. Pobyt w pokoju co najmniej VI poziomu (tj. pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego).
 2. Wyżywienie – śniadanie, obiad i kolacja.
 3. Wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjeździe.
 4. Opiekę lekarsko – pielęgniarską.
 5. Nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne (w okresie całego pobytu, przez 6 dni w tygodniu) ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 6. Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych za zgodą lekarza prowadzącego.
 7. Możliwość otrzymywania recept – na schorzenie powstałe w trakcie pobytu.
 8. Badanie lekarskie w trakcie turnusu.
 9. Posiłki dietetyczne w zależne od stanu zdrowia kuracjusza.
 10. Badanie końcowe w ostatniej dobie pobytu.
 11. Leki ratujące życie na wypadek nagłego zachorowania.
 12. Kartę leczenia sanatoryjnego (wypis).

IV. Dodatkowe usługi Sanatorium:

 • Pokoje są wyposażone w odbiornik TV, za które opłata jednorazowa wynosi 20.00 PLN / os. / za cały turnus.
  Nie dotyczy to Pacjentów zajmujących pokoje bez pełnego węzła sanitarnego.
 • W pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, dostępne są czajniki. Opłata jednorazowa wynosi 5.00 PLN / os. / za cały turnus.
  Nie dotyczy to Pacjentów zajmujących pokoje bez pełnego węzła sanitarnego
 • W pokojach są do dyspozycji gości szklanki, podstawowe sztućce, koce.
 • Kuracjusze mogą odpłatnie korzystać z wejścia na basen pływacki i stołu bilardowego.
 • Sieć Wi – Fi jest osiągalna w Budynku Głównym na pierwszym, drugim i trzecim piętrze oraz w kawiarence internetowej.
 • Dodatkowa wymiana pościeli w trakcie pobytu dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem.
 • Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje suchy prowiant.

REGULAMIN TURNUSU

 1. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 2. Uczestnik turnusu winien zgłaszać się w wyznaczonych terminach na badania lekarskie i zabiegi lecznicze. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.
 3. Zabiegi wykonywane są tylko w dniu i o godzinie zaplanowanej w karcie zabiegowej.
 4. Uczestnik turnusu, który nie przestrzega wyznaczonego terminu lub zmienia sam porę zabiegu, traci do niego prawo.
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu traci prawo do zleconego zabiegu.
 6. Uczestnicy turnusu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wskazań lekarskich dotyczących zabiegów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania leków.
 7. Uczestników turnusu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych, p/poż., porządku i czystości w pokojach i w pomieszczeniach na terenie sanatorium.
 8. Uczestnik turnusu zobowiązany jest do bezwzględnego zakazu picia alkoholu oraz palenia tytoniu i innych używek szkodliwych dla zdrowia pod karą pokrycia kosztów zniszczeń i wydalenia z turnusu.
 9. Przed wyjściem z pokoju prosimy o wyłączenie zbędnych urządzeń, zamknięcie okien i drzwi.
 10. Opuszczenie sanatorium przez uczestnika turnusu powyżej 12 godzin jest niedozwolone. Przepustki są udzielane przez lekarza wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 11. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu ponosi pełne koszty pobytu, zgodnie z terminem rezerwacji.
 12. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenie pobytu w sanatorium są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego i kierownika jednostki udzielającej świadczenia.
 13. Skrócenie pobytu dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ jest możliwe na pisemny wniosek:
  – Z powodu choroby, która uniemożliwia mu kontynuowanie pobytu.
  – Z powodu przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny lub osoby pozostającej pod jego opieką.
  W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn innych niż wymienione wyżej kuracjusz ponosi opłatę kompensacyjną z tytułu gotowości Sanatorium do wykonywania świadczeń zdrowotnych i straty z tytułu niezrealizowanej części kontraktu z NFZ, w wysokości iloczynu stawki, osobodnia wynikającej z umowy, z NFZ i liczby dni o którą został skrócony pobyt.
 14. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu kuracjusz może być dyscyplinarnie usunięty z sanatorium.
 15. Z uwagi na trwający w Polsce czas epidemii, SARS CoV2, zasady bezpiecznego pobytu, określa załącznik; WYTYCZNE GIS DLA FUNKCJONOWANIA SANATORIÓW W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE, ZASTOSOWANIE W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „HOLTUR”
 16. W przypadku ustania zagrożenia epidemiologicznego i zmiany przepisów w tym zakresie traci moc, pkt. 15 REGULAMINU.

Cennik usług i noclegów dla kuracjuszy ze skierowaniem NFZ

KATEGORIAPrzyjazd na dzień przed rozpoczęciem turnusu NFZ Noclegi ze śniadaniami
STANDARD z łazienkąMiejsce w pokoju jedno lub wieloosobowym120
TURYSTYCZNA z umywalkąMiejsce w pokoju jedno lub wieloosobowym110

WAŻNE:

W związku z długim okresem oczekiwania na skierowanie, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku występowania przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na kurację.

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1245)

L.p.

Poziom

I sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

Opłata uzdrowiskowa

-za jeden dzień pobytu

jeden osobodzień

turnus (21dni)

jeden osobodzień

turnus (21dni)

4,80

1.

I

A

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym

32,60

684,60

40,90

858,90

2.

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego

24,90

522,90

33,20

697,20

3.

III

A

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym

19,50

409,50

27,30

573,30

B

pokój dwuosobowy w studio

16,50

346,50

24,90

522,90

4.

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego

14,20

298,20

19,50

409,50

5.

V

A

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym

12,50

262,50

14,80

310,80

B

pokój wieloosobowy w studio

11,90

249,90

13,60

285,60

6.

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego

10,60

222,60

11,90

249,90

Informacja o turnusach w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2021 rok w rodzaju uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

103.01.2022 r.24.01.2022 r.
225.01.2022 r15.02.2022 r.
316.02.2022 r.09.03.2022 r.
410.03.2022 r.31.03.2022 r.
501.04.2022 r.22.04.2022 r.
623.04.2022 r14.05.2021 r.
715.05.2022 r.05.06.2022 r.
806.06.2022 r.27.06.2022 r.
928.06.2022 r.19.07.2022 r.
1020.07.2022 r.10.08.2022 r.
1111.08.2022 r.01.09.2022 r.
1202.09.2022 r.23.09.2022 r.
1324.09.2022 r.15.10.2022 r.
1416.10.2022 r.06.11.2022 r.
1507.11.2022 r.28.11.2022 r.
1629.11.2022 r.20.12.2022 r.

Załączniki