Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o. w Kołobrzegu
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 954-00-19-002, REGON: 272561578
KRS: 0000102167
prowadzony w IX Wydziale Sądu Rejonowego w Koszalinie
Wysokość kapitału zakładowego: 10 106 000 zł.
BANK PEKAO S.A: 57-12401428-1111000022644994

Recepcja

tel: 531 767 899
tel: 94 307 06 06
email: marketing@holtur.pl