Informacja dla Gości

Szanowni Goście,

Witamy Was serdecznie w Sanatorium Uzdrowiskowym P.U.”Holtur” sp z o.o.. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi bezpieczeństwa w Naszym obiekcie i ich przestrzeganie w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 1. Na terenie naszego ośrodka każdy kuracjusz musi mieć zasłonięte usta i nos oraz musi zdezynfekować ręce przy każdorazowym wejściu do budynku, na jadalnię oraz w gabinetach zabiegowych.
 2. Przy blacie recepcyjnym może przebywać tylko jedna osoba; wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi. Osoby mogą przebywać w holu budynku oraz oczekując na zabiegi przed gabinetami lub przed jadalnią tylko, jeżeli przestrzegają dystansu społecznego określonego przepisami prawa wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
 3. Do pomieszczenia, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy.
 4. Windą jednorazowo może poruszać się tylko 1 osoba.
 5. Kuracjusze zakwaterowani w pokojach do których przynależna jest wspólna łazienka/toaleta są zobowiązani aby nie grupować się przed łazienką i jednocześnie korzystać z miejsc do kąpieli i toalet w liczbie o połowę mniejszą niż liczba dostępnych miejsc.
 6. Na gabinety zabiegowe mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 7. Przy wejściu do gabinetów zabiegowych lub w gabinetach zabiegowych należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
 8. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami oraz obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 9. Na jadalni kuracjusze siadają przy wcześniej wyznaczonych stolikach przez cały turnus. Kuracjusze przebywający w jednym pokoju, lub też członkowie najbliższej rodziny (którzy mogą przebywać w odrębnych pojedynczych pokojach), mogą zajmować te same stoliki bez utrzymania dystansu społecznego. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 10. Kuracjusze w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) nie powinni przychodzić na stołówkę, na zabiegi, itp. Powinni pozostać w pokoju i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, dyżurką pielęgniarską (całodobowo tel. 947 000 323) w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Cała procedura postępowania dostępna na stronie internetowej i tablicy informacyjnej ośrodka.
 11. Kontakty alarmowe:
  • recepcja hotelu: tel. 531 767 899, dyżurka pielęgniarska całodobowo tel. 947 000 323
  • stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kołobrzegu: tel. 94 352 35 54, 694 493 755 oraz 692 416 706 (w sytuacjach awaryjnych)
  • całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590, numery alarmowe medyczne: 999 lub 112
 12. Koronawirus powoduje: gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, czy mówienia. Zapobieganie: myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu, unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust, zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz, nie zbliżaj się do osób chorych.