Informacja administratora

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe “Holtur” sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Spółki. Kontakt telefon: 94 35 43 116, 94 35 43 211, mail: www.holtur.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Michalak, tel. 510 072 629, mail: e.michalak@holtur.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w celu dokonania rezerwacji pobytu oraz przesłania informacji o możliwości lub braku możliwości dokonania rezerwacji w wybranym terminie.
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
  5. Dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnienie przepisu prawa).
  10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,(…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza mniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl