Przetargi

Przedsiębiorstwo Usługowe HOLTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pt.  „Dostawa i montaż windy osobowo towarowej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem budowlanym” w budynku „F” P.U. HOLTUR Sp. z o.o.: w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 72

zaproszenie do złożenia oferty – winda

2_Formularz ofertowy

3_WZÓR UMOWY załącznik nr 2

Projekt budowlany – konstrukcja

Projekt budowlany – architektura (2)