NFZ

Sanatorium Uzdrowiskowe „ORW Kołobrzeg-Podczele” prowadzi leczenie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

w rodzaju uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych.

I. Jadąc do sanatorium należy zabrać:

  1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (od lekarza rodzinnego) potwierdzone przez NFZ oraz zaproszenie na leczenie wystawione przez NFZ.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Państwa tożsamość.
  3. Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek braku weryfikacji przez eWUŚ.
  4. Aktualne wyniki badań mające związek z leczonym uzdrowiskowo schorzeniem.
  5. Stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.
  6. Dresy, obuwie sportowe, klapki na basen,czepek, strój kąpielowy, rzeczy osobiste, przybory toaletowe.
  7. Pacjent powinien bezwzględnie zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego, pomimo posiadania potwierdzonego przez oddział NFZ skierowania, jeżeli przed wyjazdem wystąpi nowe schorzenie, stanowiące przeciwwskazanie do jego odbycia lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest pilna porada u lekarza, który wystawił skierowanie.

II. Przyjazdy i wyjazdy:

  1. Pobyt kuracjusza może rozpocząć się dzień wcześniej i zakończyć dzień później – po wniesieniu dodatkowej opłaty za nocleg.
  2. Rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego następuje w wyznaczonym na skierowaniu dniu. Pobyt rozpoczyna się obiadem.
  3. Leczenie uzdrowiskowe trwa do godziny 12.00 w dniu wyznaczonym na skierowaniu. Pobyt kończy się śniadaniem.
  4. Wcześniejsze przyjazdy (dzień przed rozpoczęciem turnusu) są możliwe tylko w ramach posiadanych miejsc w Sanatorium i wiążą się z wniesieniem opłaty w wysokości od 70,00 do 80,00 złotych (nocleg ze śniadaniem).

III. Pokoje i ich rezerwacja:

  1. Do dyspozycji kuracjuszy nasze Sanatorium oddaje pokoje:
   • jednoosobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego,
   • pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego,
   • pokoje trzyosobowe z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego,
   • 2 – i 3 – osobowe studio – dwa pokoje ze wspólnym węzłem higieniczno – sanitarnym,

   Oznacza to, że nie wszyscy kuracjusze zostaną zakwaterowani w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. 

  2. W przypadku osób, których stan zdrowia nie pozwala na zakwaterowanie w pokoju bez pełnego węzła sanitarnego możliwa jest wcześniejsza rezerwacja pokoju. W celu dokonania należy przesłać przed rozpoczęciem turnusu zaświadczenie od lekarza  specjalisty o potrzebie zakwaterowania w pokoju z  z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym.
  3. W związku z kierowaniem przez NFZ na pobyty sanatoryjne dużej ilości małżeństw Zarząd Spółki informuje, że pacjenci kierowani na pobyty sanatoryjne mają zapewnione – zgodnie z kontraktem z NFZ – miejsce w pokojach hotelowych a nie  samodzielne pokoje. W przypadku braku miejsc w pokojach dwuosobowych  małżeństwa, które takich miejsc nie otrzymały ( z powodu ograniczonej ich ilości), będą kierowane oddzielnie na miejsca w pokojach trzyosobowych (odpowiednio męskich i damskich ) według wskazań pracownika sanatorium w recepcji.

IV. Sanatorium jest zobowiązane zapewnić:

  1. Pobyt w pokoju co najmniej VI poziomu (pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego).
  2. Wyżywienie – śniadanie, obiad i kolacja. 
  3. Wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjeździe.
  4. Opiekę lekarsko – pielęgniarską.
  5. Nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne (w okresie całego pobytu, przez 6 dni w tygodniu) ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
  6. Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych za zgodą lekarza prowadzącego.
  7. Możliwość otrzymywania recept – na schorzenie powstałe w trakcie pobytu.
  8. Badanie lekarskie w trakcie turnusu.
  9. Posiłki dietetyczne w zależne od stanu zdrowia kuracjusza.
  10. Badanie końcowe w ostatniej dobie pobytu.
  11. Leki ratujące życie na wypadek nagłego zachorowania.
  12. Kartę leczenia sanatoryjnego (wypis).

V. Zabiegi:

  1. W Sanatorium wykonuje się zabiegi balneologiczne oparte na kopalinach (borowina i solanka), zabiegi fizykoterapii oraz wykonuje się ćwiczenia rehabilitacji ruchowej.
  2. Zabiegi są dobierane przez lekarzy prowadzących i dostosowywane do schorzeń będących powodem skierowania do Sanatorium.
  3. Wszystkie zabiegi  są wykonywane w  budynku głównym.
  4. Sanatorium ma w swojej ofercie także płatne zabiegi fizjoterapeutyczne i zabiegi SPA.

VI. Dodatkowe usługi sanatorium:

  1. W pokojach jest dostępna bezpłatna telewizja z kanałami radiowymi.
  2. Na każdym piętrze budynku dostępne są czajniki. W recepcji można wypożyczyć odpłatnie dodatkowy czajnik do pokoju, żelazko, suszarkę do włosów oraz sprzęt sportowy.
  3. W pokojach są do dyspozycji gości szklanki,podstawowe sztućce, koce.
  4. Kuracjusze mogą odpłatnie korzystać z wejścia na basen pływacki i stołu bilardowego.
  5. Sieć Wi – Fi jest osiągalna w Budynku Głównym na pierwszym, drugim i trzecim piętrze oraz w kawiarence internetowej.
  6. Dodatkowa wymiana pościeli w trakcie pobytu dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem.
  7. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje suchy prowiant.

VII. Kuracjusz ponosi następujące opłaty:

  1. Częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie ze stawkami ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego – aktualna tabela poniżej.
  2. Opłatę uzdrowiskową na podstawie uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XV/194/19  w sprawie opłaty uzdrowiskowej w kwocie 4,40 zł za każdy dzień pobytu.
  3. Opłatę za udział w fakultatywnych imprezach rozrywkowych – zgodnie z cennikiem imprezy.
  4. Zwrotną kaucję w wysokości 20,00 zł za wypożyczenie dodatkowego klucza do pokoju ( do każdego pokoju wydawany jest jeden klucz).

VIII. Późniejsze przyjazdy, wcześniejsze wyjazdy, przepustki.

  1. W przypadku opóźnionego przyjazdu do sanatorium, od kuracjusza pobierana jest opłata w wysokości 83,00 zł za każdą dobę i jest to równowartość kwoty, jaką otrzymuje Sanatorium ORW Kołobrzeg – Podczele za osobodzień, na podstawie umowy zawartej z oddziałem NFZ.
  2. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenie pobytu w sanatorium są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego i kierownika jednostki udzielającej świadczenia.
  3. Pobierana jest odpłatność za każdą dobę przepustki lub skróconego pobytu,w wysokości równowartości kwoty wskazanej w pkt. 1.
  4. Bezpłatne skrócenie pobytu jest możliwe jedynie w przypadku „udokumentowanej choroby lub śmierci najbliższego członka rodziny lub osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy”

IX. Zwierzęta w Sanatorium.

  1. Sanatorium nie przyjmuje zwierząt.

Cennik usług i noclegów dla kuracjuszy ze skierowaniem NFZ

KATEGORIA

Przyjazd na dzień przed rozpoczęciem turnusu NFZ

Noclegi ze śniadaniami

06.01 – 23.12.2020

    STANDARD     

z łazienką

Miejsce w pokoju jedno lub wieloosobowym 80,00

TURYSTYCZNA   

z umywalką

Miejsce w pokoju jedno lub wieloosobowym 70,00

WAŻNE:

W związku z długim okresem oczekiwania na skierowanie, przed przyjazdem do sanatorium należy sprawdzić lub skonsultować z lekarzem kierującym na leczenie uzdrowiskowe, czy nie istnieją aktualnie przeciwwskazania zdrowotne do leczenia sanatoryjnego. W przypadku występowania przeciwwskazań, lekarz sanatoryjny może odmówić przyjęcia na kurację.

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1245)

L.p.

Poziom

I sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

Opłata uzdrowiskowa

-za jeden dzień pobytu

jeden osobodzień

turnus (21dni)

jeden osobodzień

turnus (21dni)

4,40

1.

I

A

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym

28,80

604,80

36,10

758,10

2.

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego

22,00

462,00

29,30

615,30

3.

III

A

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym

17,30

363,30

24,10

506,10

B

pokój dwuosobowy w studio

14,60

306,60

22,00

462,00

4.

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego

12,50

262,50

17,30

363,30

5.

V

A

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym

11,00

231,00

13,10

275,10

B

pokój wieloosobowy w studio

10,50

220,5

12,00

252,50

6.

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego

9,40

197,40

10,50

220,50

Informacja o turnusach w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2020 rok w rodzaju uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

        Lp. Data rozpoczęcia turnusu Data zakończenia turnusu
1 2020-01-07 2020-01-28
2 2020-01-29 2020-02-19
3 2020-02-20 2020-03-12
4 2020-03-13 2020-04-03
5 2020-04-04 2020-04-25
6 2020-04-26 2020-05-17
7 2020-05-18 2020-06-08
8 2020-06-09 2020-06-30
9 2020-07-01 2020-07-22
10 2020-07-27 2020-08-17
11 2020-08-17 2020-09-07
12 2020-09-07 2020-09-28
13 2020-09-28 2020-10-19
14 2020-10-20 2020-11-10
15 2020-11-11 2020-12-02
16 2020-12-02 2020-12-23