Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o. w Kołobrzegu

ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 954-00-19-002, REGON: 272561578

KRS: 0000102167 prowadzony w IX Wydziale Sądu Rejonowego w Koszalinie

Wysokość kapitału zakładowego: 9 606 000 zł.

BANK PEKAO S.A:  57-12401428-1111000022644994

Rezerwacje:
tel: 94 35 431 16       tel: 94 35 432 11
tel/fax: 94 35 436 66

email: marketing@holtur.pl

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLTUR” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej oraz obsługi telefonicznej. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy na rzecz klienta. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania
    a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia korespondencji drogą mailową. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLTUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg holtur@holtur.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  holtur@inspektor-danych.info