Certyfikaty

Głównym celem działalności Przedsiębiorstwa Usługowego „HOLTUR”sp. z o.o. jest:

najlepsze wykorzystanie leczniczych surowców naturalnych i potencjału pracowników ukierunkowanego na poprawę zdrowia oraz pełny relaks kuracjuszy w cichym

i nadmorskim mikroklimacie Kołobrzeskiego Ekoparku Wschodniego.

Zapewniamy świadczenie usług i wytwarzanie produktów na takim poziomie, aby spełniały wysokie wymagania i potrzeby klientów krajowych i zagranicznych, a ich zadowolenie prowadziło do długotrwałej współpracy.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia,
  • oferowanie klientom rozwiązań spełniających w jak największym stopniu ich obecne i przyszłe wymagania.

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

  • najwyższa jakość oferowanych usług,
  • profesjonalizm świadczonych usług,
  •  stosowanie innowacyjnych technologii i narzędzi w ramach świadczonych usług,
  • zrozumienie i spełnienie potrzeb, oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

Zobowiązujemy się do :

  • nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością i procesów,
  • uświadomienia pracownikom znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów.